image banner
Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Tin nổi bật

2022 © Trường THCS Biển Bạch
Điện thoại: 0986039936
Địa chỉ: Xã Biển Bạch - Huyện Thới Bình - Tỉnh Cà Mau

Đăng nhập hệ thống